Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Teologiese Beginsels


Vir ons gemeente is waarheid kardinaal belangrik. Anders as die moderne wêreld waarin alles relatief is, glo ons dat waarheid absoluut is. God is waarheid ( Joh.14:6 ) en as gemeente is ons onbeskaamd verbind tot Hom en Sy waarheid soos aan ons bekend gemaak in die Bybel ( Joh.17:17 ).

Wat Glo Die Baptiste Kerk Krugersdorp Oor...

Laai af

1689 Baptiste Geloofsbelydenis:

Laai af