Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Baptiste Beginsels


Terwyl ons as gemeente ons identiteit verkry vanuit Jesus Christus ons HERE se reddingswerk in ons lewens, is ons ook nie skaam om onsself te identifiseer met Baptisme nie. As Baptiste het ons histories ’n herkoms wat getuig van Bybel-gefundeerdheid tot lof van die heerlikheid van God.

Wat ons in terme van geloofsoortuigings onderskei van ander evangeliese kerkgroepering word uiteengesit in die aangehegte dokument.

Onderskrywing Van Baptiste Beginsels:

Laai af