Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens TemaKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Jy moet reg behoort!

Posted on 10/31/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in Kerklidmaatskap

TEMA: Jy moet reg behoort! TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 23 Oktober 2016