Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens Reeks BoodskappeKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Nehemia - Preek 3: 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 3)

Posted on 3/12/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Nehemia - Onverskrokke In Die Taak Van God!
DIE HERSTEL VAN GOD SE SAAK EN GOD SE MENSE TEMA: 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 3) TEKS: Nehemia 1 : 4-11 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 4 Maart 201

Nehemia: Preek 2 - 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 2)

Posted on 3/5/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Nehemia - Onverskrokke In Die Taak Van God!
DIE HERSTEL VAN GOD SE SAAK EN GOD SE MENSE TEMA: 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 2) TEKS: Nehemia 1 : 1-11 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 4 Maart 2018

Nehemia: Preek 1 - 'n Biddende Reaksie Op Slegte Tyding.

Posted on 2/20/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Nehemia - Onverskrokke In Die Taak Van God!
NEHEMIA - ONVERSKROKE IN DIE TAAK VAN GOD TEMA: Nehemia: Preek 1 - 'n Biddende Reaksie Op Slegte Tyding. TEKS: Nehemia 1 : 1 - 11 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 18 Februarie 2018