Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens Reeks BoodskappeKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Openbaring - Preek 7: "Laodicea - Die Verlore Gemeente"

Posted on 8/28/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Laodicea - Die verlore gemeente" TEKS: Openbaring 3:14-22 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 27/11/2011

Openbaring - Preek 6: "Filadelfia - Die Getroue Gemeente"

Posted on 8/28/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Filadelfia - Die Getroue Gemeente" TEKS: Openbaring 3:7-13 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 20/11/2011

Openbaring - Preek 5: "Sardis - Die Dooie Gemeente"

Posted on 8/28/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Sardis - Die dooie gemeente" TEKS: Openbaring 3:1-6 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 23/10/2011

Openbaring - Preek 4: "Tiatire - Waar Sonde Welkom is"

Posted on 8/28/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Tiatire - Waar sonde welkom is" TEKS: Openbaring 2:18-29 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 18/09/2011

Openbaring - Preek 3: "Pergamus - Die Akkomoderende Gemeente"

Posted on 8/28/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Pergamus - Die Akkomoderende Gemeente" TEKS: Openbaring 2:12-17 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 11/09/2011

Openbaring - Preek 2: "Smirna - Die Lydende Gemeente"

Posted on 7/30/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Smirna - Die Lydende Gemeente" TEKS: Openbaring 2:8-11 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 28/08/2011

Openbaring - Preek 1: "Efese - Wanneer die liefde verkoel"

Posted on 7/30/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in Openbaring - Sewe Briewe Uit Die Hemel
OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Efese - Wanneer die liefde verkoel" TEKS: Openbaring 2:1-7 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 14/08/2011