Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens Reeks BoodskappeKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

CPK 2018 - Preek 2: Die doop van die Here Jesus Christus.

Posted on 4/11/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Cornelia Paaskamp 2018
image

CORNELIA PAASKONFERENSIE 2018 Sleutel gebeure en hoof momente in die lewe en bediening van die Here Jesus Christus TEMA: Die doop van die Here Jesus Christus (2). TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Kallie Fourie DATUM: 30 Maart 2018