Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens Reeks BoodskappeKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

CPK 2018 - Preek 1: Die geboorte van die Here Jesus Christus.

Posted on 4/11/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Cornelia Paaskamp 2018
image

CORNELIA PAASKONFERENSIE 2018 Sleutel gebeure en hoof momente in die lewe en bediening van die Here Jesus Christus TEMA: Die geboorte van die Here Jesus Christus (1) TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 29 Maart 2018