Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

God as Behoud en Waarborg van die Gelowige se Saligheid.

Posted on 12/20/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
TER WILLE VAN DIE WAARHEID TEMA: God as Behoud en Waarborg van die Gelowige se Saligheid. TEKS: Judas V24-25 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 17 Desember 2017

'n Strategie vir gelowiges in die stryd teen afvalligheid - (Deel 2)

Posted on 12/12/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID TEMA: 'n Strategie vir gelowiges in die stryd teen afvalligheid - (Deel 2) TEKS: Judas V17-23 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 10 Desember 2017

'n Strategie vir gelowiges in die stryd teen afvalligheid - (Deel 1)

Posted on 12/12/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID TEMA: 'n Strategie vir gelowiges in die stryd teen afvalligheid - (Deel 1) TEKS: Judas V17-23 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 26 November 2017

Goddeloosheid en Goddeloses Geoordeel!

Posted on 11/17/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
TER WILLE VAN DIE WAARHEID TEMA: Goddeloosheid en Goddeloses Geoordeel! TEKS: Judas v 14 - 16 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 12 November 2017

In die voetspore van vernietiging....

Posted on 10/17/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
TEMA: In die voetspore van verwoesting.... TEKS: Judas V11-13 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 15 Oktober 2017

Versindsels van menslike gedagtes...

Posted on 8/29/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID. TEMA: Versindsels van menslike gedagtes... TEKS: Judas V8-10 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 27 Augustus 2017

Verderf wat nie sluimer nie....

Posted on 8/21/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID! TEMA: Verderf wat nie sluimer nie... TEKS: Judas V5-7 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 20 Augustus 2017

Goddeloos - Sedeloos - HEREloos.

Posted on 8/14/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID! TEMA: Goddeloos - Sedeloos - HEREloos! TEKS: Judas V4b PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 13 Augustus 2017

In die greep van die WOLWE?!

Posted on 8/7/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID! TEMA: In die greep van die WOLWE?! TEKS: Judas 3-4a PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 9 Julie 2017

Oorlog vir die Waarheid!

Posted on 6/27/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 65. Judas
JUDAS - TER WILLE VAN DIE WAARHEID! TEMA: Oorlog vir die Waarheid. TEKS: Judas 3 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 25 Junie 2017