Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Waardering vir jou Saligheid!

Posted on 10/9/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus
TEMA: Waardering vir jou Saligheid! TEKS: 1 Petrus 1 : 9 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 8 Oktober 2017

Drie KENMERKE van 'n VERHOUDING met JESUS!

Posted on 10/2/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus
TEMA: Drie KENMERKE van 'n VERHOUDING met JESUS! TEKS: 1 Petrus 1:8 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 1 Oktober 2017

Beproewinge... as dit nodig is!

Posted on 8/7/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus
TEMA: Beproewinge... as dit nodig is! TEKS: 1 Petrus 1:6 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 30/07/2017

Laat jou Saligheid jou bemoedig.

Posted on 7/26/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus
TEMA: Laat jou saligheid jou bemoedig. TEKS: 1 Petrus 1:5 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 23/07/2017

'n Bybelse onteverdenheid met jouself!?

Posted on 11/21/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus
TEMA: 'n Bybelse onteverdenheid met jouself!? TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 20/11/2016