Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Verlossing

Posted on 10/8/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 54. 1 Timotheus
TEMA: Verlossing TEKS: 1 Timotheus 1:15 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 30 September 201

Kersfees - Hoekom?

Posted on 1/7/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 54. 1 Timotheus
TEMA: Kersfees - Hoekom? TEKS: 1 Timotheus 1:15 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 20/12/2015

Die vrug van ons verlossing

Posted on 1/4/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in 54. 1 Timotheus
TEMA: Die vrug van ons verlossing TEKS: 1 Timotheus 1:15 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 25/12/2014