Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Ons Vaste Hoop!

Posted on 10/18/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 52. 1 Thessalonicense
TEMA: Ons Vaste Hoop TEKS: 1 Thessalonisense 5: 9-11 PREDIKER: Ds. Jannie Vosloo DATUM: 7 Oktober 2018

"Om te lewe met dankbaarheid"

Posted on 1/22/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in 52. 1 Thessalonicense
TEMA: "Om te lewe met dankbaarheid" TEKS: 1 Thessalonicense PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 18 Januarie 2015

"Voorbereiding op die koms van die Here"

Posted on 12/17/2014 by Baptistekerk Krugersdorp in 52. 1 Thessalonicense
TEMA: "Voorbereiding op die koms van die Here" TEKS: 1 Thessalonicense 5:12-15 PREDIKER: Ds. Neels Oosthuizen DATUM: 16/11/2014