Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders.

Posted on 10/4/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 49. Efesiers
TEMA: Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. TEKS: Efesiers 5:1-21 PREDIKER: Ds. Jaque Hattingh DATUM: 29 September 2019

Die Werk van die Drie-enige GOD in ons Redding.

Posted on 7/13/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 49. Efesiers
TEMA: Die Werk van die Drie-enige GOD in ons Redding. TEKS: Efesiers 1:3-14 PREDIKER: Dr. Izak van der Walt DATUM: 03/07/2016

"God het jou lief!"

Posted on 6/10/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in 49. Efesiers
TEMA: God het jou lief! TEKS: Efesiers 2:1-10 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 10/05/2015