Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

DANKBAARHEID

Posted on 10/30/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 47. 2 Korinthiers
TEMA: DANKBAARHEID! TEKS: 2 Korinthiers 9:1-15 PREDIKER: Ds. Tian de Beer DATUM: 29 Oktober 2017

Damesontbyt 2016: Trails - The Opportunity for Change

Posted on 3/7/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 47. 2 Korinthiers
TEMA: Damesontbyt 2016: Trails - The Opportunity for Change TEKS: 2 Korinthiers 12:1-10 PREDIKER: David de Bruyn DATUM: 05/03/2016

Skat in 'n Erdekruik

Posted on 4/15/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in 47. 2 Korinthiers
TEMA: Skat in 'n Erdekruik TEKS: 2 Korinthiers 4:1-18 PREDIKER: Emil Bihl DATUM 12/04/2015