Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Paasfees 2019: Jesus se stryd in Getsemane!

Posted on 4/24/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 41.Markus
TEMA: Paasfees 2019: Jesus se stryd in Getsemane! TEKS: Markus 14:32-42 PREDIKER: Ds. Emil Bihl DATUM: Sondag, 21 April 2019

Voor die verklaring van die Evanglie , moes volgens Markus, 3 dinge in plek val.

Posted on 6/1/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 41.Markus
TEMA: Voor die verklaring van die Evanglie , moes volgens Markus, 3 dinge in plek val. TEKS: Markus 1:1-15 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 22/05/2016

"Bring aan God wat Syne is."

Posted on 7/22/2015 by Baptistekerk Krugersdorp in 41.Markus
TEMA: "Bring aan God wat Syne is" TEKS: Markus 12:13-17 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 19/07/2015