Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Maleagi - Preek 7: "Aan God wat Hom toekom..."

Posted on 4/24/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
MALEAGI - OORSKIET VIR DIE HERE...!? TEMA: Aan God wat Hom toekom... TEKS: Maleagi 3:6-12 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 23 April 2017

Maleagi - Preek 6: "Wie kan standhou as Hy verskyn?"

Posted on 3/20/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
"OORSKIET VIR DIE HERE....!?" TEMA: Wie kan standhou as Hy verskyn? TEKS: Maleagi 2: 17 - 3:5 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 19 Maart 2017

Maleagi - Preek 5: "Ontrou -Gemengde en Gebroke Huwelike?"

Posted on 3/15/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
MALEAGI - OORSKIET VIR DIE HERE!? TEMA: "Ontrou -Gemengde en Gebroke Huwelike?" TEKS: Maleagi 2:10-16 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 12/03/2017

Maleagi - Preek 4: "Goddelike teregwysing"

Posted on 2/27/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
OORSKIET VIR DIE HERE...!? TEMA: "Goddelike Teregwysing" TEKS: Maleagi 2:1-9 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 26 Februarie 2017

Maleagi - Preek 3: "Jou ALLERMINSTE vir die ALLERHOOGSTE?"

Posted on 2/22/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
OORSKIET VIR DIE HERE!? TEMA: Jou ALLERMINSTE vir die ALLERHOOGSTE? TEKS: Maleagi 1:6-14 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 19/02/2017

Maleagi - Preek 2: "Wanneer God se liefde deur God se mense betwyfel word..."

Posted on 2/14/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi
OORSKIET VIR DIE HERE....!? TEMA: Maleagi - Preek 1: Wanneer God se liefde deur God se mense betwyfel word..." TEKS: Maleagi 1:2-5 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 12/02/2017