Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Vir my is die lewe Christus? (Eie belange of God se belange)

Posted on 12/28/2014 by Baptistekerk Krugersdorp in 37. Haggai
TEMA: Vir my is die lewe Christus? (Eie belange of God se belange) TEKS: Haggai 1:1-15 PREIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 28/12/2014