Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die ongehoorsaamheid van die mens.

Posted on 10/10/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 32. Jona
TEMA: Die ongehoorsaamheid van die mens. TEKS: Jona 1:1-2 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 02/10/2016