Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Hier is julle God!

Posted on 11/15/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 23. Jesaja
TEMA: Hier is julle God! TEKS: Jesaja 40:1-31 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 13/11/2016