Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Gelukbringer Godsdiens?

Posted on 7/13/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 09. 1 Samuel
TEMA: Gelukbringer Godsdiens? TEKS: 1 Samuel 4:1-11 PREDIKER: Ds. Louis Lourens DATUM: 10/7/2016