Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Ons kan reken op God se Waarhede wat ons behoud verseker vir die dag van more.

Posted on 7/13/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 06. Josua
TEMA: Ons kan reken op God se Waarhede wat ons behoud verseker vir die dag van more. TEKS: Josua 1:1-9 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 26/06/2016

Reken op God se Teenwoordigheid in 2016

Posted on 1/7/2016 by SuperUser Account in 06. Josua
TEMA: Reken op God se Teenwoordigheid in 2016 TEKS: Josua 24:1-24 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 31/12/2015