Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die noodsaaklikheid van heelhartige en behoudende Aanbidding.

Posted on 7/19/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 05. Deuteronomium
TEMA: Die noodsaaklikheid van heelhartige en behoudende Aanbidding. TEKS: Deuteronomium 10:11-22 PREDIKER: Ds. Theuns Pieters DATUM: 15 Julie 2018