Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens Bybelboek



Kliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die hand van God in die lewe van Moses...

Posted on 1/30/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 02. Exodus
TEMA: Die hand van God in die lewe van Moses... TEKS: Exodus 2:1-10 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 21 Januarie 2018