Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Manneontbyt 2019: "Leuens wat mans glo oor God"!

Posted on 10/21/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
MANNEONTBYT l 2019 TEMA: Leuens wat mans glo oor God! TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 19 Oktober 2019

Die voordele van 'n ware geloofsverbintes met God deur Christus....

Posted on 2/27/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Die voordele van 'n ware geloofsverbintes met God deur Christus.... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 24 Februarie 2019

"Sou 'n sterfling regverdig wees voor God?..."

Posted on 9/7/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: "Sou 'n sterfling regverdig wees voor God?..." TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 2 September 2018

Genade...

Posted on 7/4/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Genade... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Dr. Izak van der Waldt DATUM: 1 Julie 2018

Die Kerk: Wie is ons? Wat verwag Jesus Christus van ons?

Posted on 7/4/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Die Kerk: Wie is ons? Wat verwag Jesus Christus van ons? TEKS: Soos aangkondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 17 Junie 2018

Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 2)

Posted on 6/14/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 2) TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 3 Junie 2018

Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 1)

Posted on 5/9/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 1) TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 6 Mei 2018

Die Konsekwensies Van Die Kruis

Posted on 3/26/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: Die Konsekwensies Van Die Kruis TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 25 Maart 2018

Creation Ministries International: Marc Ambler

Posted on 11/22/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
Creation Ministries International: Marc Ambler se besoek aan ons gemeente op 19 November 2017 om 16:00. Hy het met ons kom deel oor die regte en Bybelse perspektief wat ons moet he aangaande die skepping van die kosmos en alles daarin. Hierdie Audio opname van Marc se aanbieding is gratis en verniet en kan gedeel word onder die voorwaarde dat die opname nie verkoop mag word nie

God se Ongelooflike Vergifnis en Genade...

Posted on 11/17/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig
TEMA: God se Ongelooflike Vergifnis en Genade... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 5 November 2017