Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Wees lief vir mekaar...

Posted on 6/4/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: Wees lief vir mekaar... TEKS: 1 Petrus 4:8 PREDIKER: Ds. Emil Bihl DATUM: 2 Junie 2019