Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Voorregte waarop die wereld jaloers kan wees!

Posted on 9/26/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Voorregte waarop die wereld jaloers kan wees! TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 24 September 2017