Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Rut: Preek 7 - Die Bruid staan langs die Bruidegom.

Posted on 9/7/2015 by SuperUser Account in 08. Rut

RUT TEMA: Die Bruid staan langs die Bruidegom TEKS: Rut 4:1-22 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 12/06/2011