Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Openbaring - Preek 4: "Tiatire - Waar Sonde Welkom is"

Posted on 12/19/2014 by Baptistekerk Krugersdorp in 66. Openbaring

OPENBARING - SEWE BRIEWE UIT DIE HEMEL TEMA: "Tiatire - Waar sonde welkom is" TEKS: Openbaring 2:18-29 PREDIKER: DS. WILLEM NEL DATUM: 18/09/2011