Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Nehemia - Preek 8: Met hulle harte in die werk (Deel 2)

Posted on 5/22/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 16. Nehemia

NEHEMIA - DIE HERSTEL VAN GOD SE SAAK EN GOD SE MENSE TEMA: "Met hulle harte in die werk" (Deel 2) TEKS: Nehemia 4: 1-23 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 20 Mei 2018