Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Nehemia - Preek 7: Met hulle harte in die werk (Deel 1)

Posted on 5/16/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 16. Nehemia

NEHEMIA - DIE HERSTEL VAN GOD SE SAAK EN GOD SE MENSE TEMA: Met hulle harte in die werk (7) TEKS: Nehemia 4:1-23 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 13 Mei 2018