Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Nehemia - Preek 3: 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 3)

Posted on 3/12/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 16. Nehemia

NEHEMIA - DIE HERSTEL VAN GOD SE SAAK EN GOD SE MENSE TEMA: 'n Biddende Reaksie op Slegte Tyding (Deel 3) TEKS: Nehemia 1 : 4-11 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 11 Maart 2018