Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

'n Bybelse onteverdenheid met jouself!?

Posted on 11/21/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: 'n Bybelse onteverdenheid met jouself!? TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 20/11/2016