Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Maleagi - Preek 7: "Aan God wat Hom toekom..."

Posted on 4/24/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi

MALEAGI - OORSKIET VIR DIE HERE...!? TEMA: Aan God wat Hom toekom... TEKS: Maleagi 3:6-12 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 23 April 2017