Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Maleagi - Preek 6: "Wie kan standhou as Hy verskyn?"

Posted on 3/20/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 39. Maleagi

"OORSKIET VIR DIE HERE....!?" TEMA: Wie kan standhou as Hy verskyn? TEKS: Maleagi 2: 17 - 3:5 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 19 Maart 2017