Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Laat jou Saligheid jou bemoedig.

Posted on 7/26/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: Laat jou saligheid jou bemoedig. TEKS: 1 Petrus 1:5 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 23/07/2017