Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Kolossense - Preek 8: Om elke mens volmaak in Christus voor te stel.

Posted on 5/13/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 51. Kolossense
image

KOLOSSENSE Die Totale Verhewendheid En Algehele Genoegsaamheid Van Jesus Christus TEMA: Preek 8: Om elke mens volmaak in Christus voor te stel. TEKS: Kolossense 1:24-29 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 12 Mei 2019