Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Kolossense - Preek 13: Volkome en Volledig in Christus Jesus. (Deel 2)

Posted on 7/30/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 51. Kolossense
image

KOLOSSENSE Die Totale Verhewendheid En Algehele Genoegsaamheid Van Jesus Christus. TEMA: Preek 13: Volkome en Volledig in Christus Jesus. (Deel 2) TEKS: Kolossense 2:8-15 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 28 Julie 2019