Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 2)

Posted on 6/14/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 2) TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 3 Junie 2018