Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 1)

Posted on 5/9/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Hartsgesindhede wat God van my as Christen verwag (Deel 1) TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 6 Mei 2018