Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Handelinge - Preek 73: Rome, Uiteindelik! (Deel 2)

Posted on 9/21/2016 by Baptistekerk Krugersdorp in 44. Handelinge

HANDELINGE - GOD SE PLAN IN AKSIE! TEMA: Rome, Uiteindelik! (Deel 2) TEKS: Handelinge 28:17-31 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 18 September 2016