Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Godgesentreerde Verlossing...

Posted on 9/5/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Godgesentreerde Verlossing... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 3 September 2017