Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

God se Ongelooflike Vergifnis en Genade...

Posted on 11/17/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: God se Ongelooflike Vergifnis en Genade... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 5 November 2017