Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Genade...

Posted on 7/4/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Genade... TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Dr. Izak van der Waldt DATUM: 1 Julie 2018