Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Gelowiges, wees lief vir mekaar!

Posted on 1/8/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: Gelowiges, wees lief vir mekaar! TEKS: 1 Petrus 1:22-25 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 7 Januarie 2018