Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Fronsende voor die HERE?

Posted on 7/16/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 19. Psalms
image

TEMA: Fronsende voor die HERE? TEKS: Psalm 73 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 14 Julie 2019