Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Drie KENMERKE van 'n VERHOUDING met JESUS!

Posted on 10/2/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 60. 1 Petrus

TEMA: Drie KENMERKE van 'n VERHOUDING met JESUS! TEKS: 1 Petrus 1:8 PREDIKER: Emil Bihl DATUM: 1 Oktober 2017