Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die sondefaktor in die lewe van 'n Gelowige.

Posted on 10/24/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Die sondefaktor in die lewe van 'n gelowige TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 22 Oktober 2017