Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die Konsekwensies Van Die Kruis

Posted on 3/26/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Die Konsekwensies Van Die Kruis TEKS: Soos aangekondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 25 Maart 2018