Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die Kerk: Wie is ons? Wat verwag Jesus Christus van ons?

Posted on 7/4/2018 by Baptistekerk Krugersdorp in Soos aangekondig

TEMA: Die Kerk: Wie is ons? Wat verwag Jesus Christus van ons? TEKS: Soos aangkondig PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 17 Junie 2018