Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die Evangelie - die krag van God tot redding vir elkeen wat glo...

Posted on 8/19/2019 by Baptistekerk Krugersdorp in 45. Romeine
image

TEMA: Die Evangelie - die krag van God tot redding vir elkeen wat glo... TEKS: Romeine 1:16 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM: 11 Augustus 2019