Address: 4539 Wexford Way; Rock Hill, SC 29730

Preke - Volgens BybelboekKliek op die titels om na 'n preek te luister of om 'n preek af te laai en te stoor op u rekenaar:

Die ALGENOEGSAAMHEID van Jesus Christus ALLEEN.

Posted on 5/15/2017 by Baptistekerk Krugersdorp in 48. Galasiers

TEMA: Die ALGENOEGSAAMHEID van Jesus Christus ALLEEN. TEKS: Galasiers 1:6-12 PREDIKER: Ds. Willem Nel DATUM; 07/05/2017